GARANTİSERVER SÖZLEŞME

GarantiServer Hizmet Sözleşmesi

Bu sayfada bulunan metin GarantiServer ile müşteriler arasındaki kullanım sözleşmesidir. Müşteri GarantiServer'dan hizmet almakla aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1- Taraflar

1.1:

Bu sözleşme, AKA Bilişim Yazılım Arge A.Ş. (GarantiServer olarak anılacaktır) ile üyelik sayfasında belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında GarantiServer'a ait olan; www.garantiserver.com (Site olarak anılacaktır) internet adresinde faaliyet gösteren, web sitesinin ve alınan hizmetlerin kullanımı aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

1.2:

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

2.1:

İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında GarantiServer'a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.

2.2:

Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir.

3- Sorumluluklar

3.1:

GarantiServer, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile GarantiServer, ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmetin hazırlıklarını yapmayı taahhüt eder. Alınan hizmetin içeriğine ve yapılandırma ihtiyaçlarına göre hazırlık süreci farklılık gösterebilir. Müşteriye ürünü hazırlandığına dair mail yada telefon ile bilgilendirme yapılmaktadır ve Müşteri panelinde ürünün durumu "Aktif" halde gözüktüğü anda hizmet başlangıcı yapılmıştır. Aktivasyon maili iletilmeden yada telefon ile aktif edildiğine dair bilgilendirme yapılmadan hizmet ile ilgili GarantiServer sorumlu tutulamaz.

3.2:

Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler GarantiServer tarafından bildirilecektir.

3.3:

Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra GarantiServer, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin Kontrol Paneli vb şifrelerini, kullanım süresini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu, müşteriye iletildiği andan itibaren müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

3.4:

Sunucu barındırma (co-location) hizmetlerinde; GarantiServer 7/24 elektrik ve iklimlendirme ile internet bağlantı hizmetlerini vermeyi taahhüt eder. GarantiServer datacenter altyapısı dahilinde tüm elektrik sistemleri, UPS, Jeneratör ve iklimlendirme sisteminin bakım ve takibini yapmaktadır. Bununla birlikte datacenter ın altyapısında oluşabilecek bir sorundan dolayı yaşanabilecek elektrik kesintileri ve Turk Telekom dan kaynaklanabilecek internet kesintilerinden GarantiServer sorumlu tutulamaz.

Sunucularda oluşabilecek donanımsal ve yazılımsal sorunlar aksi belirtilmedikçe müşteriye aittir.

3.5:

Müşteri aldığı hizmet dâhilinde GarantiServer tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, aldığı hizmetten faydalanırken GarantiServer tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, hosting hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.6:

Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.

3.7:

Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.8:

Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan GarantiServer'a herhangi bir kusur iletilemez.

GarantiServer web sayfalarını gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. GarantiServer, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya GarantiServer'ın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. GarantiServer hukuka veya ahlaki değerlere aykırı olan filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silme veya hizmeti iptal etme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda GarantiServer hukuka veya ahlaki değerlere aykırı domainleri ve yine hukuka ve ahlaki değerlere aykırı içeriğe sahip hostingleri, sanal sunucu ve diğer tüm hizmetleri müşteriye haber vermeden silme veya hizmeti iptal etme hakkına sahiptir

3.9:

GarantiServer, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. GarantiServer müşterinin hosting hizmeti dahilinde tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen GarantiServer hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan GarantiServer sorumlu değildir. Bulut sunucu hizmetlerinin yedeklenmesi ancak müşterinin yedekleme hizmeti alması ile yapılmaktadır. Yedekleme hizmeti veri kritiklik seviyesine göre sözleşmede özel şartlara bağlanmadığı sürece, verinin müşteri tarafından da kendi insiyatifinde (haftalık aylık vb) yedeklenmesi gerekmektedir. Buna istinaden sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece veya müşteri FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) hizmeti almadığı müddetçe GarantiServer veri kaybından dolayı oluşabilecek hiçbir maddi ve manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Diğer tüm hizmetlerde de verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.10:

GarantiServer, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Ancak GarantiServer yada yurtdışı kayıt firmasındaki bir sorundan (teknik vb.) dolayı tescillenememiş veya yenileme işlemi gerçekleşmemiş domainlerin takibi müşteriye aittir. Bu durumda GarantiServer ın sitesinde yer alan süre bilgileri geçerli değildir. Müşteri domaininin akıbetini whois sitelerinden takip edebilir. Böyle bir durumda müşteri sorunu hemen GarantiServer a bildirerek düzeltilmesini talep edebilir. Ancak ilgili domain bu süreçte bir başkası tarafından tescil edilmiş ise GarantiServer hiçbir sorumluluk kabul etmez. Sadece domain tescil veya yenileme ücreti müşteriye iade edilir.

Tescil edilen ve ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. GarantiServer bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Alan adı alış fiyatları tedarikçilerden alış fiyatlarına göre belirlenmektedir. Tedarikçinin fiyat artırımına gitmesi halinde sitede yazan ücretler geçersizdir. Yeni ücret GarantiServer ın sitesinde bildirilir ve işlemler yeni fiyat üzerinden yapılır.

3.11:

GarantiServer'ın verdiği tüm sunucu hizmetlerindeki lisanslamalar (İşletim sistemi dahil sunucuda kullanılan tüm yazılımlar) sözleşmede aksi belirtilmedikçe Müşteri ye aittir. Yazılımların kullanımında, lisans sahibi firmanın şartları geçerlidir. GarantiServer uu yazılımların kullanımından doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

4- Süre

4.1:

İş bu sözleşme sipariş işlemlerinin internet ortamından GarantiServer'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2:

Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3:

Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır)

5- Ücret

5.1:

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilât gerçekleşir.

5.2:

GarantiServer önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3:

Ücret fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.4:

Ücret site üzerinden online olarak yada sitede belirtilen banka hesaplarına havale/EFT yoluyla ödenir. ödemeyi yapan isim olarak müşterinin ismi kullanılmalıdır. Aksi halde GarantiServer belge talep etme hakkını saklı tutar. Talep edilen belgeler ibraz edilmedikçe işlem başlatılmayacaktır. Hizmet faturası ödeme yapıldıktan sonra kesilecektir.

5.5:

Ödemenin gecikmesi durumunda GarantiServer kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6:

GarantiServer, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma-açma hakkını saklı tutar.

5.7:

Hizmetlerin yenilenmesi için otomatik ödeme talimatı veren müşterilerimizden ödemeleri, otomatik olarak hizmet bitiş tarihinden 15 (onbeş) gün önce tahsil edilir.

5.8:

Cloud Sunucu hizmeti alan müşterilerimizin, aylık periyodik ödemeleri kredi kartlarından otomatik olarak, hizmetin bitiş süresine 3 gün kala tahsil edilir. Kredi kartı bilgileri, müşteri ilk ödemesini yapınca sisteme şifrelenmiş halde kaydedilir. Özel bir sözleşme yok ise müşteri hizmetini sonlandırarak periyodik ödemeleri durdurabilir. İptal için hizmet süresi bitmeden 7 gün önce destek sistemi üzerinden bilgi vermesi gerekmektedir. Bilgi verilmemesi halinde periyodik ödemeler kredi kartından tahsil edilecektir.

6- Fesih

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, GarantiServer bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri hizmet öncesi yapmış olduğu ödemeleri, hizmet başlangıcından 15 gün geçtikten sonra hiçbir şekilde geri iadesini almayacağını taahhüt etmiştir.

Müşteri, sunucu/cihaz barındırma hizmetlerinde hizmetini sonlandırdıktan sonra en geç 3 ay içerisinde cihazlarını alması zorunludur. Bu süre içerisinde geri alınmayan cihazlardan GarantiServer hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri bu cihazlar hakkında hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

7- İletişim ve Bilgi Adresleri

7.1:

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

7.2:

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

7.3:

GarantiServer sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8- Ücretin ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

8.1:

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda GarantiServer kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

8.2:

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için GarantiServer'ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.3:

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir için başvurması halinde GarantiServer'ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

8.4:

9- Geri Ödeme Koşulları

9.1:

GarantiServer'dan alınan hizmetlerin koşulsuz olarak 15 gün içerisinde iadesi mümkündür. 15 gün geçtikten sonra hiçbir iade işlemi yapılmamaktadır. Müşteri iade talebini yalnızca müşteri panelinden destek talebi oluşturarak bildirebilir. Sadece hosting ve sunucu hizmetleri geri ödeme kapsamına girmektedir. İşlem ücreti olarak hizmet başına 7 TL kesinti yapılmaktadır. Müşteriye kullandığı sürenin karşılığı olan tutar iade edilmez. Havale / Eft / Posta Çeki ile yapılan geri ödemelerde banka işlem ücretleri müşteriden kesilecektir. Geri ödemeler iade talebini takiben 7 iş gününde yapılır. Kampanya kapsamında alınmış olan hizmetlerden herhangi birisinin iadesi ile diğer hizmet normal ücret tarifesine alınır ve iade tutarı bu duruma göre hesaplanır.

9.2:

Alınan domain hizmetlerinin farklı bir firmaya taşınması (move service) işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem için 6 TL işlem ücreti alınmaktadır.

9.3:

Alınan bulut sunucu, vps, vds hizmetlerinin iptalinde 10 TL işlem ücreti ve müşterinin kullandığı gün sayısının aldığı hizmet karşılığındaki parasal değeri iade edilecek olan tutardan düşülmektedir. Bunun dışında bulut sunucu ile birlikte lisans hizmeti alınmış ise lisans ücreti iade edilmemektedir.

10- Kampanyalar

10.1:

GarantiServer yapmış olduğu kampanyaların ayrıntılarını ve şartlarını kampanyalar sayfasında ve ilgili linklerde belirtmektedir. Bu şartlara aykırı davranılması halinde GarantiServer'ın gerekli işlemleri başlatma ve hizmeti iptal etme hakkı saklıdır.

11- Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

11.1:

İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma siparişin internet ortamında GarantiServer'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). GarantiServer gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Bu değişklikler yapıldıktan sonra Müşteri Panelinden (//www.garantiserver.com/panel) en az 7 gün süre ile yayını yapılır. Müşteri GarantiServer'a değişiklikleri kabul etmediğini belirten yazılı bir metin göndermedikçe bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

11.2:

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

CLOUD SUNUCULARI İNCELEDİNİZ Mİ?


En iyi fiyat/performans oranını veriyoruz...